Euro Truck Simulator 2 icon
QR Code

Euro Truck Simulator 2

5/5
  • indirilme

    653,648

  • Eklenme Tarihi:

    2018-06-22 15:55:02

Euro Truck Simulator 2 Oyunu hakkında

Euro Truck Simulator bütün oyun severlerinde bildi�i gibi oyun dünyas�n�n en geli�mi� ve en çok tercih edilen t�r kullanma oyunudur. En gerçekçi kullan�m ve en iyi grafikler ile en iyi deneyimi sunuyor. �imdi kendini daha çok geli�tiren ve yenileyen oyunumuz daha etkileyici grafikler ile kar��m�zda. Euro Truck Simulator 2 oyununda t�r kullanman�n ne kadar keyifli oldu�unu gerçekcili�i ile hissedeceksiniz. En iyi marka t�rlar� bünyesinde bar�nd�ran oyun istedi�inizi kullanabilmenizi sa�layacak. Önce �ehirler aras� hemen ard�ndan da uluslararas� yollarda t�r kullanma imkan�na sahip olaca��n�z oyunumuzda görevlerinizi yerine getirmeye çal��acak ayn� zamanda t�r kullanman�n nas�l bir�ey oldu�unu deneyimini ya�ayacaks�n�z.�yi e�lenceler...